top of page

Altero Utvikling støtter Gassarmatur AS innenfor kvalitet og miljø

Arild Willersrud, Daglig leder Gassarmatur AS

Vi har brukt Atero Utvikling AS i forberedelse, internkontroller og vedlikehold av vår ISO godkjennelse IHHT ISO 9001 og 14001. Da vi satt i gang med forberedelse til vår første godkjenning, var Alteros hjelp uvurderlig. Han hjalp oss i prosessen fra blanke ark og frem til et fullverdig ISO system som fungerer utmerket. Første sertifisering gikk gjennom uten avvik.

Gassarmatur har også brukt Altero til internkontroller, som har bidratt til at systemet har holdt et høyt nivå i hele perioden. Da vi skulle resertifiseres i 2016 og også oppgraderes til 90001:2015 og 14001:2015, ble Altero igjen en avgjørende faktor for et vellykket prosjekt. Gassarmatur gikk nok en gang gjennom uten avvik.

Vi ser at vårt styringssystem har gjort oss bedre i alle sider av driften. I tillegg har systemet trimmet vår kostnads- og effektivitetsfokus på en positiv måte.

Vår erfaring er at Ateros profesjonelle innsats, har gjort at gjennomføring og daglig arbeid med systemet er blitt så vellykket.

Arild Willersrud, Daglig leder Gassarmatur AS


bottom of page