top of page

Rådgivning for Dolphitech på Raufoss

Med god rådgivning fra Altero Utvikling, fikk Dolphitech etablert et fungerende og tilpasset styringssystem som resulterte i ISO9001:2015 sertifisering innenfor tids- og kostnadsrammene.

Med god rådgivning fra Altero Utvikling, fikk Dolphitech etablert et fungerende og tilpasset styringssystem som resulterte i ISO9001:2015 sertifisering innenfor tids- og kostnadsrammene.

Jan Olav Endrerud, CEO – Dolphitech AS
Comments


bottom of page