top of page

Samfunnsansvar og etikk

Samfunnsansvar og god etikk er stadig viktigere for de fleste bedrifter. Det sikrer et godt omdømme, forebygger negativ omtale og gjør bedriften mer attraktiv som arbeidsgiver og samarbeidspartner.

Altero Utvikling AS har utviklet et konsept for å klargjøre og dokumentere en bedrifts samfunnsansvar og etiske retningslinjer. Konseptet bygger på den internasjonale standarden ISO 26000; Samfunnsansvar. Oppsummert dreier dette seg om å kartlegge bedriftens risikoer, fastslå interne retningslinjer, praksis og verdier og sikre at dette etterleves. Vi har allerede gjennomført en slik prosess med Thermo-Floor AS.


Comments


bottom of page