top of page

Ingeniør med ansvar for bærekraft og prosjektledelse

Vi søker en person som skal ta et særskilt ansvar med å implementere vår strategi innen bærekraft i hele organisasjonen Tema Eiendom.


Kjenner du at du trigges av våre verdier: Offensiv, Bærekraftig, Solid. Da kan du være rett person for oss.

Om stillingen

Den som skal jobbe for oss må evne å omsette våre strategiske tanker i operativt arbeid i konkrete prosjekter som skal gjennomføres.

Du vil derfor være engasjert i hele prosessen fra utarbeidelse av konkurransegrunnlag, prosjektering og gjennomføring av rehabilitering av bygg med fokus på bærekraftige løsninger i alle ledd.

I tillegg til å ha et overordnet ansvar for vår strategi innen bærekraft vil du ha et eget ansvar for å planlegge og gjennomføre egne prosjekter, herunder å drive oppfølging av våre entreprenører og samarbeidspartnere.

Det er en forventning om at du offensivt fremmer teknologi innen bærekraftige løsninger som ivaretar både miljømessige og økonomiske hensyn. Stillingen er nyopprettet og vil til en viss grad formes av den som ansettes i stillingen, avhengig av tidligere kompetanse og erfaring den nyansatte bærer med seg inn i jobben.Dette er deg

  • utdanning på Bachelor eller Masternivå fra byggrelaterte fag. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse.

  • erfaring fra prosjektledelse innen byggfag, også fra rehabilitering.

  • god forståelse for ulike konktraktformer og er vant med å jobbe med tilbud, anbud og kalkulasjon.

  • evne å jobbe i team samtidig som du også evner å jobbe selvstendig.

  • analytisk, jobber strukturert og kan dokumentere at du har god gjennomføringsevne.

  • god på samarbeid - skape gode relasjoner internt hos oss samt overfor eksterne samarbeidspartnere.

  • utviklingsorientert.

  • interesse og kompetanse innen bærekraft.


Tema Eiendom sine verdier er Offensiv, Bærekraftig, Solid. Kjenner du at du trigges av disse verdiene. Da kan du være rett person for oss.Om Tema Eiendom AS

Tema Eiendom AS er Innlandets ledende eiendomsselskap. Selskapet har kontor i Gjøvik og har 17 ansatte. Selskapet eier og forvalter 124 eiendommer fordelt på 367.000 m2 og med over 750 leieforhold. Et av våre viktigste satsningsområder er bærekraftsarbeidet, hvor vi nå etablerer en egen miljøstrategi for selskapet. Denne skal sette Tema Eiendom i en helt egen klasse innen dette fagområdet. Strategien skal være klar i løpet av 2023, og det vil i 2024 utarbeides en egen bærekraftsrapport.


 


For fullstendig utlysningstekst se finn.no/finnkode: 303247776. Søknad og CV sendes til oss via finn.no og søkerportalen der.
Søknadsfrist: 29.mai


 Spørsmål? Kontakt meg!

Odd Werner Hansen

Spørsmål? Kontakt meg!

Ragnhild Skarpen

Comments


bottom of page