Suksesshistorier

Vi er glad i å hjelpe folk med å lykkes. Under finner du noen gode eksempler på prosjekter hvor vi har vært involvert og hjulpet bedrifter til å nå målene sine.

Mjøsbil

REKRUTTERING FOR MJØSBIL

Vi ansatte ny økonomisjef for Mjøsbil AS 2019. Det er gledelig for oss å se at den kandidaten vi ansatte gikk fint inn i teamet og bidro godt til videre utvikling i bedriften. Denne ansettelsen bidro til at vi vinteren 2022 fikk et nytt oppdrag av bedriften, og har nå også rekruttert ny Daglig Leder

slider2-scaled.jpeg

SALGSUTVIKLING HOS GA MEKNETT

I 2021 kontaktet GA Meknett AS oss på grunn av svakt salg i et krevende marked. Vi har støttet bedriften med salgsutvikling og coaching av ledelse og selgere. Bedriften fikk i løpet av kort tid stor økning i salg, tilbuds- og ordrereserve. 

gjøvik-taxi.jpeg

STØTTE TIL ISO-SERTIFISERING HOS GJØVIK TAXI

Vi støttet og ledet Gjøvik Taxi AS i arbeidet frem mot ISO sertifisering i 2022. Selskapet ble sertifisert etter standardene 9001 (kvalitet) og 14001 (miljø) uten avvik. Kunden opplever at dette har forbedret deres interne samarbeid og styrket deres image og konkurransekraft i markedet.

Styremøte

STYRELEDELSE I FLERE BEDRIFTER

Vi jobber som styreledere i ulike bedrifter.

Det er motiverende å bidra til god resultatutvikling gjennom å arbeide med strategi- og forretningsutvikling over tid.
Bedrifter hvor vi jobber i styret nå er;

Thermo-Floor AS, Ruen Møbler AS, Dun of Norway AS, Alfa Installasjon AS, Byggtorget Toten, Knut Malmberg AS,
Magne Sveen AS, GA Meknett AS, Nettverkspartner AS, OTF Anlegg AS.