top of page

Ragnhild velger Altero

Ragnhild Skarpen startet som bedriftsrådgiver hos Altero Utvikling 01.03.2023. Hun har arbeidet 25 år i IT bransjen i større selskaper som Telenor, Sun Microsystems, Oracle og HP. I HP satt hun i ledergruppen i flere år med ansvar for en avdeling med en omsetning på 140 millioner NOK. Videre har hun drevet med rekruttering i eget selskap og Oracle, hvor hun hadde ansvar for rekruttering i Norden.

Ragnhild er utdannet Diplom-Markedsøkonom og har Psykologi Grunnfag.


De siste 5 år, etter at hun flyttet tilbake til Gjøvik, har hun arbeidet med innovasjon og rådgivning i selskapet Vaager. I dette engasjementet har hun sett behovet for et jobb- og karrieresenter på Gjøvik.


Ragnhild sin motivasjon for å jobbe i Altero er altså en felles ambisjon om å bygge Altero Jobb og Karriere. Hun vil også ha hovedansvar for å støtte våre kunder med sin kunnskap innenfor salg/markedsføring, innovasjon og virkemiddelapparat.Comentarios


bottom of page